ROCZNIKI:

 

Autor:
Gądecki Stanisław

Tytuł:
Teologia uczniostwa

Title:
Theology of a Teacher–Disciple Relationship

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VII, 2008, s. 12-134

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1350

Artykuł do pobrania: