ROCZNIKI:

 

Autor:
Kułaczkowski Jerzy

Tytuł:
Skutki miłosierdzia okazywanego ojcu wobec syna w ujęciu Syr 3, 14-15

Title:
Results of Mercy Showed to a Father by His Son in The Light of Sir 3, 14-15

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VII, 2008, s. 98-109

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1348

Artykuł do pobrania: