ROCZNIKI:

 

Autor:
Dziuba Andrzej Franciszek

Tytuł:
Dynamika miłosierdzia w orędziu nagrody i kary

Title:
Dynamism of Mercy in The Aspects of Reward and Punishment

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VII, 2008, s. 71-97

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1347

Artykuł do pobrania: