ROCZNIKI:

 

Autor:
Proniewski Andrzej

Tytuł:
Eucharystia jako ofiara miłości i miłosierdzia według Błogosławionego ks. Michała Sopoćki

Title:
The Eucharist as a Sacrifice of Love and Mercy According to Blessed Rev . Michał Sopoćko

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VII, 2008, s. 47-63

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1345

Artykuł do pobrania: