ROCZNIKI:

 

Autor:
Zabielski Józef

Tytuł:
Roztropność i męstwo Błogosławionego ks. Michała Sopoćki w rozwoju kultu Bożego Miłosierdzia

Title:
Prudence and Fortitude of Blessed Rev. Michał Sopoćko and The Development of The Cult of God’s Mercy

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VII, 2008, s. 31-46

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1344

Artykuł do pobrania: