ROCZNIKI:

 

Autor:
Stala Józef

Tytuł:
A. Skreczko, B. Grużewski, „Nauczanie religii i postawy katechetów Wileńszczyzny”. Warszawa – Białystok – Wilno 2008, s. 104

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VII, 2008, s. 332-334

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1364

Artykuł do pobrania: