ROCZNIKI:

 

Autor:
Skreczko Adam

Tytuł:
„Leksykon teologii pastoralnej”. red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2006, s. 945

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VII, 2008, s. 329-331

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1373

Artykuł do pobrania: