ROCZNIKI:

 

Autor:
Wieczyński Franciszek

Tytuł:
Jerzy Lewandowski, „W nadziei jesteśmy odkupieni. Komentarz do encykliki Benedykta XVI «Spe salvi»”, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2008, s. 209

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VII, 2008, s. 327-328

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1371

Artykuł do pobrania: