ROCZNIKI:

 

Autor:
Kasabuła Tadeusz

Tytuł:
Sprawozdanie z działalności Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2007/2008

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VII, 2008, s. 309-314

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1366

Artykuł do pobrania: