ROCZNIKI:

 

Autor:
Sopoćko Michał

Tytuł:
Życie religijne w Metropolii Wileńskiej 1939-1945 (przygotował do druku ks. Tadeusz Krahel)

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VII, 2008, s. 293-308

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1363

Artykuł do pobrania: