ROCZNIKI:

 

Autor:
Hofmann Johannes

Tytuł:
Znaczenie rzymskich wspólnot chrześcijańskich i ich biskupa dla całego Kościoła w pierwszych trzech wiekach chrześcijaństwa

Title:
The Importance of Roman Christian Communities and Their Bishops During the First Three Centuries of Christianity

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VII, 2008, s. 272-290

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1362

Artykuł do pobrania: