ROCZNIKI:

 

Autor:
Lipiec Dariusz

Tytuł:
Pastoralna posługa dziekana

Title:
Pastoral Ministry of a Dean

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VII, 2008, s. 248-259

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1360

Artykuł do pobrania: