ROCZNIKI:

 

Autor:
Biela Bogdan

Tytuł:
Katecheza w świetle zasady formalnej teologii pastoralnej

Title:
Religious Instruction in The Light of Pastoral Theology

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VII, 2008, s. 234-247

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1359

Artykuł do pobrania: