ROCZNIKI:

 

Autor:
Grzegorczyk Jarosław

Tytuł:
Aktualna sytuacja teologii pastoralnej w Polsce. Wybrane aspekty

Title:
The Current Situation of Pastoral Theology in Poland. Selected Aspects

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VII, 2008, s. 222-233

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1358

Artykuł do pobrania: