ROCZNIKI:

 

Autor:
Pałubska Zofia

Tytuł:
Modlitwa prośby w kazaniach i mowach religijnych Arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza

Title:
The Presence of Impetratory Prayer in Archbishop’s Józef Teofil Teodorowicz Sermons and Religious Speeches

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VII, 2008, s. 194-221

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1357

Artykuł do pobrania: