ROCZNIKI:

 

Autor:
Puchalska-Dąbrowska Bernadetta M.

Tytuł:
Święta Elżbieta Węgierska – wzorzec stanowy dla kobiet w hagiografii polskiej XVI-XVIII wieku

Title:
St. Elizabeth of Hungary as a Role Model for Women in the 16th-18th Century Polish Hagiography

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VII, 2008, s. 179-193

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1356

Artykuł do pobrania: