ROCZNIKI:

 

Autor:
Hardyś Jacek

Tytuł:
Ofiarniczy charakter życia duchowego Świętej Teresy z Los Andes oraz Błogosławionych Hiacynty i Franciszka Marto

Title:
Sacrificial Character of The Spiritual Life of St. Therese of Los Andes and Blessed Hiacintha and Francis Marto

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VII, 2008, s. 165-178

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1355

Artykuł do pobrania: