ROCZNIKI:

 

Autor:
Przygoda Wiesław

Tytuł:
Diakonia jako wyzwanie dla uczniów Chrystusa dzisiaj

Title:
Diaconia as a Challenge for Today’s Christians

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VII, 2008, s. 153-164

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1354

Artykuł do pobrania: