ROCZNIKI:

 

Autor:
Syczewski Tadeusz

Tytuł:
Kult świętych oraz obrazów świętych i relikwii w obowiązującym prawodawstwie Kościoła łacińskiego

Title:
Cult of Saints, their Images and Relics Through Legal Regulations of The Latin Church

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VII, 2008, s. 144-152

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1353

Artykuł do pobrania: