ROCZNIKI:

 

Autor:
Murziński Paweł

Tytuł:
Koncepcja czasu u Koheleta

Title:
The Concept of Time in Ecclesiastes

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VII, 2008, s. 135-143

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1352

Artykuł do pobrania: