ROCZNIKI:

 

Autor:
Perzyński Andrzej

Tytuł:
Życie duchowością dziecięctwa według Anzelma Gądka OCD (1884-1969)

Title:
Living spiritual childhood according to Anzelm Gądek OCD (1884-1969)

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VI, 2007, s. 84-95

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1384

Artykuł do pobrania: