ROCZNIKI:

 

Autor:
Proniewski Andrzej

Tytuł:
Ostatnia Wieczerza Jezusa w kontekście żydowskiej uczty paschalnej

Title:
The Last Supper of Jesus in the Context of the Jewish Seder Meal

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VI, 2007, s. 57-67

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1381

Artykuł do pobrania: