ROCZNIKI:

 

Autor:
Kamiński Ryszard

Tytuł:
Priorytetowe kierunki pracy duszpasterskiej Kościoła w Polsce

Title:
Priorities for Pastoral Work of the Church in Poland

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VI, 2007, s. 45-56

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1380

Artykuł do pobrania: