ROCZNIKI:

 

Autor:
Polak Wojciech

Tytuł:
Duszpasterstwo powołań

Title:
The Pastoral Care of Vocations

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VI, 2007, s. 18-31

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1378

Artykuł do pobrania: