ROCZNIKI:

 

Autor:
Stala Józef

Tytuł:
Rec.: B. Połeć, „Metodyka katechetyczna ks. Walentego Gadowskiego”, Wydawnictwo: Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie, Tarnów 2002, s. 231

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VI, 2007, s. 235-240

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1400

Artykuł do pobrania: