ROCZNIKI:

 

Autor:
Stala Józef

Tytuł:
Rec.: J. Stala, E. Osewska, „Fundamentalne podstawy i obszary katechezy rodzinnej”, Tarnów 2000, s. 187

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VI, 2007, s. 231-234

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1399

Artykuł do pobrania: