ROCZNIKI:

 

Autor:
Stala Józef

Tytuł:
Rec.: J. Szymczak, „Sakrament małżeństwa drogą wzrostu Kościoła. Urzeczywistnianie się Kościoła w sakramencie małżeństwa w nauczaniu Jana Pawła II w latach 1978-1987”, Wydawnictwo: „Fundacja Pomoc Rodzinie”, Łomianki 2001, s. 228

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VI, 2007, s. 228-230

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1398

Artykuł do pobrania: