ROCZNIKI:

 

Autor:
Szot Adam

Tytuł:
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Exodus – deportacje i migracje (wątek wschodni). Stan i perspektywy badań”

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VI, 2007, s. 208-212

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1394

Artykuł do pobrania: