ROCZNIKI:

 

Autor:
Proniewski Andrzej

Tytuł:
Trzecie Międzynarodowe Sympozjum Naukowe pt. „Politica senza religione? Laicità dello stato, appartenenze religiose e ordinamento giuridico”. 9-11.09.2007 Lugano (Szwajcaria)

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VI, 2007, s. 204-207

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1393

Artykuł do pobrania: