ROCZNIKI:

 

Autor:
Kasabuła Tadeusz

Tytuł:
Sprawozdanie z działalności Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2006/2007

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VI, 2007, s. 195-203

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1391

Artykuł do pobrania: