ROCZNIKI:

 

Autor:
Kasabuła Tadeusz

Tytuł:
Rozwój sieci kościołów parafialnych, rektoralnych i pomocniczych w archidiecezji w Białymstoku w latach 1945-1989

Title:
The Development of a Net of Parish, Rector, and Auxiliary Churches in the Archdiocese of Białystok in 1945-1989

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VI, 2007, s. 158-176

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1389

Artykuł do pobrania: