ROCZNIKI:

 

Autor:
Krahel Tadeusz

Tytuł:
Od wileńskiej do białostockiej archidiecezji i metropolii

Title:
From the Archdiocese of Vilnius to the Archdiocese and Metropoly of Białystok

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VI, 2007, s. 149-157

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1388

Artykuł do pobrania: