ROCZNIKI:

 

Autor:
Powichrowski Tomasz

Tytuł:
Struktura formalna modlitwy eucharystycznej

Title:
The Formal Structure of the Eucharistic Prayer

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VI, 2007, s. 129-148

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1387

Artykuł do pobrania: