ROCZNIKI:

 

Autor:
Skreczko Adam

Tytuł:
Ewangelizacja w rodzinie i przez rodzinę

Title:
Evangelization In and Through the Family

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VI, 2007, s. 118-128

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1386

Artykuł do pobrania: