ROCZNIKI:

 

Autor:
Zabielski Józef

Tytuł:
Inspirująca rola katolików świeckich w budowaniu odpowiedzialnych struktur życia społecznego

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. V, 2006