ROCZNIKI:

 

Autor:
Proniewski Andrzej

Tytuł:
Kościół a świat. Recepcja i aktualność myśli Soboru Watykańskiego II

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. V, 2006