ROCZNIKI:

 

Autor:
Powichrowski Tomasz

Tytuł:
Elementy pojednania w liturgii eucharystycznej i mistagogia modlitw eucharystycznych o tajemnicy pojednania

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. V, 2006