ROCZNIKI:

 

Autor:
Stala Józef

Tytuł:
Rec.: Andrzej Ślusarz, „Psychopedagogika rodziny księdza Piotra Poręby, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2003, ss. 176

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. V, 2006