ROCZNIKI:

 

Autor:
Kasabuła Tadeusz

Tytuł:
Rec.: M. Bendza, A. Szymaniuk, „Starożytne patriarchaty prawosławne, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005, ss. 188

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. V, 2006