ROCZNIKI:

 

Autor:
do ustalenia

Tytuł:
Rec.: Tadeusz Krahel, „Doświadczeni zniewoleniem. Duchowni archidiecezji wileńskiej represjonowani w latach okupacji sowieckiej (1939-1941)”, Polskie Towarzystwo Historyczne

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. V, 2006