ROCZNIKI:

 

Autor:
Dziuba Andrzej F.

Tytuł:
Rec.: „The Polish Cultural and Scientific Heritage at the dawn of the Third Millennium”, red. E. Szczepanik, London 2003, ss. 738 + ilustracje

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. V, 2006