ROCZNIKI:

 

Autor:
Ozorowski Edward

Tytuł:
Rec.: Henry de Lubac, „Dramat humanizmu ateistycznego”, Kraków 2004, ss. 427

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. V, 2006