ROCZNIKI:

 

Autor:
Stala Józef

Tytuł:
Implikacje historyczno-społeczne działalności duszpasterskiej i katechetycznej Kościoła w Polsce i Kościoła tarnowskiego w pierwszych latach po II wojnie światowej

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. V, 2006