ROCZNIKI:

 

Autor:
Kasabuła Tadeusz

Tytuł:
Kanonicy koadiutorzy w kapitule katedralnej wileńskiej w okresie przedrozbiorowym

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IV, 2005