ROCZNIKI:

 

Autor:
Proniewski Andrzej

Tytuł:
Implikacje protologiczne Tomasza z Akwinu

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IV, 2005