ROCZNIKI:

 

Autor:
Gacka Bogumił

Tytuł:
Godność osoby i godność Narodu

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IV, 2005