ROCZNIKI:

 

Autor:
Kasabuła Tadeusz

Tytuł:
Sprawozdanie z obchodów 50. rocznicy śmierci arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego "Między Wilnem a Białymstokiem" 14-15 czerwca 2005

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IV, 2005