ROCZNIKI:

 

Autor:
Krahel Tadeusz

Tytuł:
Materiały do dziejów budowy katedry w Białymstoku

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IV, 2005