ROCZNIKI:

 

Autor:
Prokop Krzysztof R.

Tytuł:
Sukcesja apostolska biskupów i arcybiskupów wileńskich oraz białostockich w XIX i XX stuleciu

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IV, 2005