ROCZNIKI:

 

Autor:
Szot Adam

Tytuł:
Przejęcie przez władze państwowe ksiąg metrycznych w 1949 r. (w polskiej części archidiecezji wileńskiej)

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. III, 2004